Đồng Hồ ODo Quả Lắc Cổ Pháp 6 Gong 10 Búa Cót 7 Ngày

Đồng Hồ ODo Quả Lắc Cổ Pháp 6 Gong 10 Búa Cót 7 Ngày

17,000,000 

Chiếc Đồng Hồ Hiệu ODo Nhập Nguyên Chiếc Pháp Nguyên Bản

Gồm có 6 gông và 10 búa đánh 2 bài nhạc Wesminster và SonoDo mỗi 15 phút âm thanh rất hay

Tổng thể hoàn hảo đẹp long lanh

Máy sạch đẹp , lên cót chạy khoảng 6 7 ngày hết cot

Đang chạy tốt

1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0344979491