Đồng Hồ Vedette Quả Lắc Cổ Pháp Nhạc Wesminster

Đồng Hồ Vedette Quả Lắc Cổ Pháp Nhạc Wesminster

9,300,000 

Chiếc Đồng Hồ Hiệu Vedette Nhập Nguyên Chiếc Pháp Nguyên Bản

Gồm có 8 gông và 8 búa đánh 2 bài nhạc Wesminster mỗi 15 phút âm thanh rất hay chuông nhà thờ

Tổng thể hoàn hảo đẹp long lanh

Máy sạch đẹp , lên cót chạy khoảng 6 7 ngày hết cot

Đang chạy tốt

1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0344979491