Đồng Hồ Tủ Cây Ridgeway Sản Xuất Mỹ 1968 Chạm Tạ Lắc

Đồng Hồ Tủ Cây Ridgeway Sản Xuất Mỹ 1968 Chạm Tạ Lắc

39,000,000 

Đồng Hồ Tủ Cây Ridgeway Sản Xuất Mỹ 1968 Chạm Tạ Lắc Chân Móng

12 Gong 3 Bài Nhạc Chạy Quay Dây Cáp 7 Ngày Trăng Sao

Kích thước dáng cao, cao 2m15 ngang mão 63cm

Chi tiết: 

@tiemdoco.com

Nó biết nó đẹp 🤡 - 39tr #đồnghồcổ #đồnghồtủđứngchâuâu #đồnghồtủcâycổ #tiệmđồcổ

♬ nhạc nền - Lê Việt Thắng - Lê Việt Thắng

 

1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0344979491