Đồng Hồ Quả Lắc Cổ Odo Nhập Pháp Sản Xuất 1940

Đồng Hồ Quả Lắc Cổ Odo Nhập Pháp Sản Xuất 1940

15,000,000 

Chiếc Đồng Hồ ODo 8 gongs Pháp

Tình trạng : Còn rất đẹp

Lên dây Cót máy chạy 7 ngày

Đánh nhạc Wesminster mỗi 15 phút

Đang hoạt động tốt

1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0344979491