Đồng Hồ Odo 30/8 Pháp Cổ Danh Giá Xưa Hát Nhạc West

Đồng Hồ Odo 30/8 Pháp Cổ Danh Giá Xưa Hát Nhạc West

22,000,000 

Đồng Hồ Odo 30/8 Pháp Cổ Danh Giá Xưa Hát Nhạc Westminster 

cơ cót máy tuần – hàng nguyên bản – mặt bát giác nằm nét từng con số – lắc Inox

-kính ghép kim cương nhiều mảnh

Video âm thanh

@tiemdoco.com

Đồng hồ Odo đời 30 "DANH TIẾNG" . GIAO LƯU 22TR .#đồnghồcổ #đồnghồcổtreotường #tiệmđồcổ #tiemdoco #đồnghồcổxưa #đồnghồodo #đồnghồodopháp #odo #đồnghồcônodo

♬ nhạc nền - Tiệm Đồ Cổ - Tiệm Đồ Cổ

 

1
Bạn cần hỗ trợ?
Hotline: 0344979491